Kwestia zwrotu

Zminimalizuj ryzyko zakupu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy kupujący ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania go, bez podawania przyczyny. Warunkiem jest zwrot roweru w stanie odpowiadającym temu, w jakim został on przekazany kupującemu. Koszta zwrotu, w całości pokrywa kupujący.

no_risk_icon_04W przypadku chęci zwrotu towaru, konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy.

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.